Bấm huyệt chữa ù tai

Ngoài nguyên nhân bệnh tim và những lý do bên ngoài khác, chứng ù tai còn do kinh lạc thận bị suy nhược sinh ra. Khi kinh lạc này khác thường, công năng của tai sẽ bị ảnh hưởng ngay. Có thể chữa chứng này bằng cách bấm huyệt.
Cần bấm vào các huyệt Thận, Tiền cốc, Dương cốc và Quan xung. Khi ấn các huyệt trên, cần dùng lực khá mạnh cho đến khi bệnh nhân thấy đau nhói mới thôi. Tốt nhất là ngày nào cũng bấm. Chỉ trong một thời gian ngắn, chứng ù tai sẽ hết.

BS Nông Thúy Ngọc, Nông Nghiệp Việt Nam

202/11