Phòng khám sản phụ khoa tại TP.HCM

Phòng khám sản phụ khoa Lâm Thuý Đậm
Địa chỉ: 60 Vân Côi, Phường 7 - Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Trương Thị Anh Minh
Địa chỉ: 8/79 Thống Nhất, Phường 15 - Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Cù Thị Kim Loan
Địa chỉ: 106 Phan Vǎn Trị, Phường 10 - Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Huỳnh Thị Lê Cẩm
Địa chỉ: 41 Quang Trung, Phường 10 - Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Trần Quốc Lập
Địa chỉ: 216E Đường 26/3, Phường 15 - Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Hoàng Thị Thu Hà
Địa chỉ: 105/9 Nguyễn Kiệm, Phường 3 - Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Nguyễn Thị Việt Lan
Địa chỉ: A117 Quang Trung, Phường Đông Hưng Thuận - Quận Mười hai - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Vũ Thị Nhũ
Địa chỉ: 70/2 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An - Quận Mười hai - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Ngụy Thanh Quang
Địa chỉ: 210/1 Tân Khai, Phường 4 - Quận Mười một - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: 358 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4 - Quận Mười một - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Nguyễn Thị Quí Khoa
Địa chỉ: 387 Hàn Hải Nguyên, Phường 2 - Quận Mười một - TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám phụ khoa Phan Thị Thu Tâm
Địa chỉ: 1099/2 Đường 3/2, Phường 6 - Quận Mười một - TP. Hồ Chí Minh

81/5