• Carbo SCập nhật lúc: 11/15/2012 1:26:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Atropin sulfat 0.1%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:00:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • HepaThin 250mgCập nhật lúc: 11/15/2012 1:01:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Methionin 250mgCập nhật lúc: 11/15/2012 1:02:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • TiofeneCập nhật lúc: 11/15/2012 1:03:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Atropin sulfat 0,5mgCập nhật lúc: 11/15/2012 1:04:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Atropin sulfat 0.025mg/1mlCập nhật lúc: 11/15/2012 1:11:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • SalutaCập nhật lúc: 11/15/2012 1:47:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Atropin sulfat 0.025%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:10:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Calci gluconat 5%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:25:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Calcium 5%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:26:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Calcium Folinate for InjectionCập nhật lúc: 11/15/2012 1:26:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CarbogastCập nhật lúc: 11/15/2012 1:27:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CarbomangoCập nhật lúc: 11/15/2012 1:28:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CarbomecinCập nhật lúc: 11/15/2012 1:28:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CarbomintCập nhật lúc: 11/15/2012 1:29:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CarbopharCập nhật lúc: 11/15/2012 1:29:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • CharcoalCập nhật lúc: 11/15/2012 1:30:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • ChoongwaePAM A InjectionCập nhật lúc: 11/15/2012 1:31:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • Daehanpama injCập nhật lúc: 11/15/2012 1:31:00 AM

  Hiếm: có dị ứng. Liều cao: rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động.

 • DBL Leucovorin Calcium
 • Xanh MeThylen
 • Sorbitol 3.3%
 • White L-Glutathione 1000mg
 • Abernil
 • Alcotela