• Vastarel MR 35mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:11:00 PM

  Vastarel MR 35mg

 • Isoptin SR 240mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:03:00 PM

  Isoptin SR 240mg

 • Lipitaksin 10mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:04:00 PM

  Lipitaksin 10mg

 • Methyldopa 250mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:07:00 PM

  Methyldopa 250mg

 • Nikethamid 250mg/mlCập nhật lúc: 1/17/2013 11:04:00 AM

  Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

 • Nikethamide injectionCập nhật lúc: 1/17/2013 11:04:00 AM

  Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

 • Nitrostad retard 2.5Cập nhật lúc: 1/17/2013 11:05:00 AM

  Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

 • Atenolol 50 stada 50mgCập nhật lúc: 1/17/2013 11:06:00 AM

  Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

 • Nifedipin Stada 5mgCập nhật lúc: 1/17/2013 11:06:00 AM

  Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

 • Apo-Atenol 100mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:22:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Aspegic 1000mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Cbikapril Tablets 25mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Amlodipin PMP 5mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:25:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Amcor 10mg tabletCập nhật lúc: 6/2/2013 1:25:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Adenosin disodium triphosphate (ATP) 2ml: 20mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:26:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Camsonat 2g/20mlCập nhật lúc: 6/2/2013 1:27:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Co aprovel 300/125mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Chanif Retard TabletsCập nhật lúc: 6/2/2013 1:24:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • AmloThepham 5mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:24:00 PM

  Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

 • Envit Q10Cập nhật lúc: 7/6/2012 6:02:00 AM

  Envit Q10

 • Amtim
 • Aspirin 325mg
 • Enalapril 5mg
 • Lipanthyl 300mg
 • Lovastatin 20mg
 • Molid 300